Menu
image

Green Thinking

Modernizing the production technology of our furniture, we have not strayed from the ideas, that we were guided by from the beginning.
We firmly believe that by taking care of the forests, we will be able to enjoy its precious, natural resources for a long time to come.
In last few years we have planted 70 hectares of forests located around our factory.
Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.