Menu
image

Myślimy ekologicznie

Modernizując technologię produkcji naszych mebli, nie oddaliliśmy się od pomysłów, którymi kierowaliśmy się od samego początku.
Jesteśmy przekonani, że dbając o lasy, będziemy mogli cieszyć się jego cennymi, naturalnymi zasobami przez długi czas.
W ciągu ostatnich kilku lat posadziliśmy 70 hektarów lasów wokół naszej fabryki.
Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.