Menu

Odpowiedzialność

Posiadamy certyfikat FSC®. Szanujemy Zasady i Kryteria Dobrej Gospodarki Leśnej. Chcemy mieć pewność, że drewno, z którego korzystamy pochodzi wyłącznie od sprawdzonych dostawców. Dzięki FSC® możemy prześledzić jego drogę z dokładnością do pojedynczej szkółki.

Bycie ekologicznym to serce wszystkiego, co robimy: projektujemy, produkujemy i sprzedajemy.
Staramy się minimalizować straty podczas procesu produkcyjnego.

Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne zamieniane są w paliwo - spalamy i przekształcamy resztki drewna w energię cieplną, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.