Menu
image

Łatwiej być nie może

Nasze meble są produkowane w zgodzie z naturą, więc proces montażu również musi być łatwy! Tutaj znajdziesz instrukcje, jak zmontować meble bez niepotrzebnego stresu.

Kliknij jeden z poniższych linków, aby zdziwić się, jak łatwo zostać bohaterem w domu😊

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.