Menu

TABLE SETS


ROUND PICNIC TABLE 6-SEATER  TABLE

ROUND PICNIC TABLE 6-SEATER TABLE
"PICNIC "

With a wide choice of different styles and sizes, our picnic tables help you create a favourite spot..

ROUND PICNIC TABLE 8 -SEATER TABLE

ROUND PICNIC TABLE 8 -SEATER TABLE
"PICNIC "

With a wide choice of different styles and sizes, our picnic tables help you create a favourite spot..

WALK IN BENCH 1,1m with roof

WALK IN BENCH 1,1m with roof
"PICNIC "

3 possible sizes of the set and a strong construction without or with the roof - protects agains eit..

WALK IN BENCH 1,4m with roof

WALK IN BENCH 1,4m with roof
"PICNIC "

3 possible sizes of the set and a strong construction without or with the roof - protects agains eit..

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.