Menu

SHEDS


DOUBLE WHEELIE BIN COVER

DOUBLE WHEELIE BIN COVER
"STORAGE"

The Wheelie Bin Covers keep unsightly bins hidden and out of the way, and the sleek and stylish desi..

SINGLE WHEELIE BIN COVER

SINGLE WHEELIE BIN COVER
"STORAGE"

The Wheelie Bin Covers keep unsightly bins hidden and out of the way, and the sleek and stylish desi..

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.