Menu

Osłony


PODWÓJNY SCHOWEK NA KOSZE

PODWÓJNY SCHOWEK NA KOSZE
"STORAGE"

Nasze osłony świetnie ukrywają nieestetyczne kosze na śmieci. Ich elegancki i stylowy wygląd sprawia..

936,00zł

POJEDYŃCZY SCHOWEK NA KOSZE

POJEDYŃCZY SCHOWEK NA KOSZE
"STORAGE"

Nasze osłony świetnie ukrywają nieestetyczne kosze na śmieci. Ich elegancki i stylowy wygląd sprawia..

665,00zł

SCHOWEK NA ROWER

SCHOWEK NA ROWER
"STORAGE"

..

1.846,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.