Menu

CHAIRS


CORNER BENCH 2,1m

CORNER BENCH 2,1m
"CECINA SET"

The perfect fit for any garden. 
The cushions in design of your choice, made to endure both the sun ..

SUNBED

SUNBED
"LUKKA"

A classic pine lounger in 4 options ranging from the static base, which can be linked together to fo..

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.