Menu

DARWIN

Tradycyjna forma, która zachowuje swój unikalny design.

ŁAWKA 1,2 M

ŁAWKA 1,2 M

510,00zł

ŁAWKA 1,5M

ŁAWKA 1,5M

1.136,00zł

ŁAWKA 1,8M

ŁAWKA 1,8M

1.337,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.