Menu

ELEGANT TERRACE

Oasis of relaxation. A small space which can make you feel a world away.

Enjoying the sun, view and being close to nature.

A terrace is the only place where every lunch tastes delicious and conversations flow freely.

Especially when they are as light as a breeze.


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.