Menu

Domowy ogród

"Domowy ogród" został zaprojektowany z myślą by połączyć prostotę i styl.

Te piękne donice są idealne do uprawy własnych świeżych ziół , warzyw lub do stworzenia pięknej rabaty z kwiatami na świeżym powietrzu.


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.