Menu

LILLY

Dekadencki? Może trochę. Modny? Do pewnego stopnia. Gdyby zaprojektować mebel według tych samych zasad, można by go oprzeć na solidnych tradycjach z wykorzystaniem precyzyjnych, zrównoważonych linii. Do klasycznego, oryginalnego projektu możesz dodać dekadencką zabawę i bardzo swobodny sposób na odniesienie się do luksusu.

Krzesło

Krzesło

345,00zł

STÓŁ 1,5M

STÓŁ 1,5M

822,00zł

STÓŁ 1,8M

STÓŁ 1,8M

995,00zł

ŁAWKA 1,5M

ŁAWKA 1,5M

584,00zł

ŁAWKA 1,8M

ŁAWKA 1,8M

671,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.