Menu

LILLY

Decadent? Perhaps a bit. Fashionable? To some extent. If you were to design a piece of furniture according to the same principles, you could base it on solid traditions with precise, balanced lines.


To the classic, original design you might add a decadent playfulness and a very relaxed way of relating to luxury.


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.