Menu

LIVORNO

Jako premierową bryłę tej kolekcji zaprojektowaliśmy wygodny zestaw modułowy składający się z elementów: narożnego, podwójnego środkowego i podwójnego zewnętrznego z kwadratowym stołem.

Usiądź, połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas w ogrodzie jak chcesz.


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.