Menu

LUKKA

Jest tak doskonały, aż prowokuje. Jak mało materiału może zapewnić tak duży komfort?!

Naturalne drewno bukowe i ekologiczna bawełniana tkanina.

Coś, co przemawia z taką subtelnością, staje się centralnym punktem całego ogrodu.


STOLIK BOCZNY

STOLIK BOCZNY

120,00zł

Łeżak

Łeżak

200,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.