Menu

MANAROLA

Produkty z kolekcji Manarola mogą być używane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu - to naprawdę zależy od Ciebie.

Dopracowany w każdym detalu zestaw składający się z krzeseł, ławki oraz stołów do jadalni o dwóch różnych długościach i stolika do kawy.


 STOLIK KAWOWY

STOLIK KAWOWY

248,00zł

COMPANION SEAT

COMPANION SEAT

665,00zł

Krzesło

Krzesło

301,00zł

STÓŁ 1,6M

STÓŁ 1,6M

866,00zł

STÓŁ 1,9M

STÓŁ 1,9M

1.040,00zł

ŁAWKA

ŁAWKA

382,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.