Menu

MANAROLA

Manarola range in pine may be used in the open air or indoors, it’s really for you to decide.

Nicely worked-through design, consisting of chairs, bench, dining tables in two different lengths and a coffee table


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.