Menu

Skandynawska Weranda

Weranda pełna światła. Skandynawska estetyka oparta na jasnej kolorystyce z dominująca czystą, śnieżnobiałą bielą.

Aranżacja w której widać umiłowanie naturalnych materiałów.

Wyjątkowa weranda o własnym, niepowtarzalnym charakterze.


STÓŁ 1,8m

STÓŁ 1,8m

1.105,00zł

ŁAWKA 1,8m

ŁAWKA 1,8m

584,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.