Menu

SKANDINAVIAN VERANDA

Sunny veranda. Scandinavian aesthetics are based on light colours, with a dominant pure, snow white.

This is an arrangement that clearly shows a love of natural materials.

An exceptional veranda with a character of its own.


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.