Menu

STORAGE

Proste a jednocześnie atrakcyjne bryły służące do składowania drewna opałowego czy kominkowego.

Możesz je wykorzystać do przechowywania czegokolwiek a przy tym zachować atrakcyjność swojej nieruchomości.


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.