Menu
  • BENCH 1,9m

BENCH 1,9m
"BIBIONE SET "

  • Product Code: SG02721
  • Size assambled: ( L x W x H ): 190.00 x31.00 x45.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 193x65x180 cm
  • Pcs on palette: 30
  • Box dimensions: 192x32x11 cm
  • Box weight: 18 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.