Menu
  • BENCH

BENCH
"MANAROLA"

  • Product Code: SG02703
  • Size assambled: ( L x W x H ): 120.00 x59.00 x79.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 114x56x180 cm
  • Pcs on palette: 11
  • Box dimensions: 113x55x15 cm
  • Box weight: 20 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.