Menu
  • BENCH 1,5M

BENCH 1,5M
"LILLY"

  • Product Code: SG02381
  • Size assambled: ( L x W x H ): 150.00 x77.00 x83.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 155x77x177 cm
  • Pcs on palette: 18
  • Box dimensions: 154x76x9 cm
  • Box weight: 33 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.