Menu
  • STOOL

STOOL
"BRITISH GARDEN"

  • Product Code: SG02003
  • Size assambled: ( L x W x H ): 55.00 x35.00 x45.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 112x74x177 cm
  • Pcs on palette: 36
  • Box dimensions: 57x36x18 cm
  • Box weight: 12 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.