Menu
 • CORNER BENCH 2,1m
 • The perfect fit for any garden. 
The cushions in design of your choice, made to endure both the sun and the rain.

  If you use the pine outdoors, you can oil it once a year to maintain the look - or choose not to oil it, and watch it transform into a lovely silvery grey.

CORNER BENCH 2,1m
"CECINA SET"

 • Product Code: SG02713
 • Size assambled: ( L x W x H ): 210.00 x210.00 x78.00 cm
 • Pallet size cm (L x W x H): 184x125x169. 203x120x169 cm
 • Pcs on palette: 22
 • Box dimensions: 183x62x14. 202x59x16 cm
 • Box weight: 62 kg
 • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.