Menu
  • MINI PICNIC TABLE

MINI PICNIC TABLE
"CHILDREN"

  • Product Code: SG02589
  • Size assambled: ( L x W x H ): 120.00 x120.00 x56.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 132x113x171 cm
  • Pcs on palette: 26
  • Box dimensions: 131x56x12 cm
  • Box weight: 17 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.