Menu
  • MINI PICNIC TABLE  WITH SANDPIT

MINI PICNIC TABLE WITH SANDPIT
"CHILDREN"

  • Product Code: SG02130
  • Size assambled: ( L x W x H ): 120.00 x120.00 x58.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 131x75x175 cm
  • Pcs on palette: 8
  • Box dimensions: 131x75x20 cm
  • Box weight: 31 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.