Menu
  • WALK IN 1,4m

WALK IN 1,4m
"PIKNIK"

  • Model SG02113
  • 589,00zł

  • Wymiary po złożeniu: ( Dł x Sz x Wys ): 140.00 x159.00 x85.00 cm
  • Wielkość palety (Dł x Sz x Wys): cm
  • Wymiary opakowania: 155x82x17. 168x31x21 cm
  • Waga z opakowaniem: 39 / 33 kg


  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.