Menu
  • MODULAR TABLE

MODULAR TABLE
"CECINA SET"

  • Product Code: SG02712
  • Size assambled: ( L x W x H ): 70.00 x59.00 x32.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 122x74x177 cm
  • Pcs on palette: 36
  • Box dimensions: 72x60x9 cm
  • Box weight: 11 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.