Menu
  • TABLE 1,8m

TABLE 1,8m
"BRITISH GARDEN"

  • Product Code: SG02001
  • Size assambled: ( L x W x H ): 180.00 x90.00 x75.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 183x 93x 171 cm
  • Pcs on palette: 13
  • Box dimensions: 182x92x12 cm
  • Box weight: 52 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.