Menu
  • ROUND TABLE

ROUND TABLE
"SMILE"

  • Product Code: SG02152
  • Size assambled: ( Ø x H ): 90.00 x74.50 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 93x95x171 cm
  • Pcs on palette: 12
  • Box dimensions: 92x94x13 cm
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.