Menu
  • COFFEE TABLE

COFFEE TABLE
"MANAROLA"

  • Product Code: SG02704
  • Size assambled: ( L x W x H ): 80.00 x40.00 x45.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 83x42x180 cm
  • Pcs on palette: 15
  • Box dimensions: 82x41x11 cm
  • Box weight: 10 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.