Menu
  • TABLE 1,9M

TABLE 1,9M
"MANAROLA"

  • Product Code: SG02706
  • Size assambled: ( L x W x H ): 190.00 x91.00 x75.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 193x93x177 cm
  • Pcs on palette: 18
  • Box dimensions: 192x92x9 cm
  • Box weight: 35 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.