Menu
  • TABLE 1,6m

TABLE 1,6m
"LERICI "

  • Product Code: SG02732
  • Size assambled: ( L x W x H ): 160.00 x81.00 x71.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 164x87x175 cm
  • Pcs on palette: 20
  • Box dimensions: 163x86x8 cm
  • Box weight: 22 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.