Menu
  • BENCH 1,2 m

BENCH 1,2 m
"ELEGANT TERRACE"

  • Product Code: SG02009
  • Size assambled: ( L x W x H ): 120.00 x30.00 x45.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 125x70x197 cm
  • Pcs on palette: 28
  • Box dimensions: 124x34x13 cm
  • Box weight: 23 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.