Menu
  • TABLE 2,0m

TABLE 2,0m
"IDYLLIC LODGE"

  • Product Code: SG02011
  • Size assambled: ( L x W x H ): 200.00 x90.00 x75.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 200 x 90 x 170 cm
  • Pcs on palette: 7
  • Box dimensions: 1. 200 x 90 x 15 . 2. 75 x 30 x 30 cm
  • Box weight: 1. 62 2. 23 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.