Menu
  • BENCH 1,6m

BENCH 1,6m
"LERICI "

  • Product Code: SG02731
  • Size assambled: ( L x W x H ): 160.00 x30.00 x45.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 164x71x175 cm
  • Pcs on palette: 40
  • Box dimensions: 162x35x8 cm
  • Box weight: 11 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.