Menu
  • SET  OF 2 BENHES AND TABLE 1,2m

SET OF 2 BENHES AND TABLE 1,2m
"LERICI "

  • Product Code: SG02733
  • Size assambled: ( L x W x H ): 117.00 x71.00 x71.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 120x80x169 cm
  • Pcs on palette: 11
  • Box dimensions: 119x72x14 cm
  • Box weight: 30 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.