Menu
  • MIDDLE MODULE C

MIDDLE MODULE C
"LIVORNO"

  • Product Code: SG02144/02164
  • Size assambled: ( L x W x H ): 120.00 x95.00 x67.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 126x99x165 cm
  • Pcs on palette: 6
  • Box dimensions: 125x98x26 cm
  • Box weight: 45 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.