Menu
  • SUN CHAIR

SUN CHAIR
"LUKKA"

  • Product Code: SG02018/19
  • Size assambled: ( L x W x H ): 59.00 x98.50 x94.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 142x60x175 cm
  • Pcs on palette: 40
  • Box dimensions: 59x98.5x4 cm
  • Box weight: 9 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.