Menu
  • ROUND PICNIC TABLE 6-SEATER  TABLE
  • With a wide choice of different styles and sizes, our picnic tables help you create a favourite spot to eat out and enjoy the outside in comfort. 

ROUND PICNIC TABLE 6-SEATER TABLE
"PICNIC "

  • Product Code: SG02205
  • Size assambled: ( Ø x H ): 173.00 x72.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): cm
  • Box dimensions: 102x100x11. 105x42x17 cm
  • Box weight: 34.22 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.