Menu
  • WALK IN BENCH 1,1m

WALK IN BENCH 1,1m
"PICNIC "

  • Product Code: SG02111
  • Size assambled: ( L x W x H ): 110.00 x159.00 x85.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): cm
  • Box dimensions: 125x82x17. 168x31x21 cm
  • Box weight: 32 / 33 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.