Menu
  • WALK IN BENCH 1,7m with roof

WALK IN BENCH 1,7m with roof
"PICNIC "

  • Product Code: SG02118
  • Size assambled: ( L x W x H ): 224.00 x218.00 x210.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): cm
  • Box dimensions: 215x32x20. 225x41x13 cm
  • Box weight: 44 / 31 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.