Menu
  • BIKE SHED

BIKE SHED
"STORAGE"

  • Product Code: SGTEM03
  • Size assambled: ( L x W x H ): 185.00 x98.00 x140.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): cm
  • Box weight: 97 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.