Menu
 • BIG BOX
 • Perfect for storing things like tools and gardening tools. You can save space by stacking 1 box on top of another.

  Keep it as it is or treat it with oil, wax or your favourite colour.

BIG BOX
"STORAGE"

 • Product Code: SG02013
 • Size assambled: ( L x W x H ): 46.00 x31.00 x25.00 cm
 • Pallet size cm (L x W x H): 124 x 100 x 87 cm
 • Pcs on palette: 64
 • Box dimensions: 50 x 31 x 9 cm
 • Box weight: 3 kg
 • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.