Menu
  • BENCH 1,8M

BENCH 1,8M
"LILLY"

  • Product Code: SG02382
  • Size assambled: ( L x W x H ): 180.00 x77.00 x83.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 185x77x177 cm
  • Pcs on palette: 18
  • Box dimensions: 184x77x9 cm
  • Box weight: 36 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.