slider-01-002
slider-03-001
slider-02-001
slider-04-001

FSC

Siesta Garden oferuje produkty z drewna wyłącznie certyfikowanego FSC. Forest Stewardship Council (FSC) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca firmy w celu tworzenia rozwiązań promujących odpowiedzialne zarządzanie światowymi zasobami lasów.

Znak FSC na produkcie świadczy o legalnym pochodzeniu surowca wykorzystanego w procesie produkcji, gwarantując tym samym zrównoważone korzystanie ze światowych zasobów leśnych, ochronę przyrody i respektowanie praw ludności związanej z obszarami leśnymi.

Dzięki znakowaniu FSC pochodzenie naszych mebli ogrodowych możesz prześledzić z dokładnością do kraju pochodzenia, prowincji, lasu, fabryki i magazynu. W ten sposób upewniamy się, że surowiec pozyskiwany do produkcji naszych mebli nie pochodzi z nielegalnego wyrębu albo handlu prowadzonego przez skorumpowanych pośredników.