Menu

Nie mam jeszcze konta

Załóż konto

Dzięki utworzeniu konta przyszłe zamówienia są realizowane szybciej. Konto daje również dostęp do śledzenia status zamówienia,przeglądu zamówienia i kontroli przetwarzania dane osobowe.

Dalej

Mam już konto

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.