Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności (RODO)

Wprowadzenie


Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez naszą firmę w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://www.siestagarden.com/ („Strona”). Dbamy o ochronę Twojej prywatności i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność Twoich danych osobowych.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administrator danych osobowych, zgodnie z RODO, to Leszek Lubiejewski DOLUX_M BORECZNO 14-230 ZALEWO. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem  BORECZNO 14-230 ZALEWO lub adres email  siesta@siestagarden.com.


Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu?


Podczas korzystania z naszej Strony możemy zbierać następujące dane osobowe:

Dane identyfikacyjne: np. imię, nazwisko, adres e-mail,

Dane kontaktowe: np. adres zamieszkania, numer telefonu,

Dane techniczne: np. adres IP, informacje o urządzeniu, używanej przeglądarce internetowej.


Powyższe dane mogą być zbierane w celu:

- świadczenia usług na Stronie,

- odpowiedzi na Twoje zapytania,

- przetwarzania zamówień,

- prowadzenia działań marketingowych, o ile wyrazisz na to zgodę.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie:

- zgody, którą możesz wyrazić poprzez akceptację Polityki

- prywatności, niezbędności przetwarzania do wykonania umowy zawartej z Tobą lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

- prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez stronę trzecią.


odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, operatorzy płatności


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Czy udostępnianie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych może być wymagane w celu korzystania z określonych funkcji Strony. Niektóre informacje mogą być obowiązkowe do podania, abyśmy mogli świadczyć usługi.


Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utracie lub zniszczeniu danych.


Jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych?


Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.


Kontakt


Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub chciałbyś skorzystać z praw związanych z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem  siesta@siestagarden.com lub korzystając z danych kontaktowych dostępnych na naszej Stronie.


Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia 16.04.2024.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.