Menu

SMILE

Jak sprawić, żebyś się uśmiechnął? My to wiemy! Dzięki tej kolekcji życie będzie weselsze.

ROUND STÓŁ

ROUND STÓŁ

384,00zł

TABORET

TABORET

121,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.