Menu

DE LUX

Wygodny i tradycyjny zestaw w sam raz do ogródka piwnego i nie tylko…

STÓŁ 1,8m

STÓŁ 1,8m

1.272,00zł

ŁAWKA 1,8m

ŁAWKA 1,8m

772,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.