Menu

LERICI

Lerici to dwie ławki i stół, które są dostępne w obu standardowych długościach, idealne na balkon lub mały taras.

STÓŁ 1,6m

STÓŁ 1,6m

435,00zł

ŁAWKA 1,6m

ŁAWKA 1,6m

216,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.