Menu
  • STOOL

STOOL
"SMILE"

  • Product Code: SG02153
  • Size assambled: ( Ø x H ): 45.00 x32.50 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 122x110x15 cm
  • Box dimensions: 72x40x16 cm
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.