Menu
  • TABORET

TABORET
"SMILE"

  • ModelSG02153
  • 121,00zł

  • Wymiary po złożeniu: ( Ø x Wys ):45.00x32.50 cm
  • Wielkość palety (Dł x Sz x Wys):122x110x15 cm
  • Wymiary opakowania:72x40x16 cm


  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.