Menu
  • BENCH 1,8m

BENCH 1,8m
"BRITISH GARDEN"

  • Product Code: SG02002
  • Size assambled: ( L x W x H ): 180.00 x35.00 x45.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 183x75x171 cm
  • Pcs on palette: 26
  • Box dimensions: 182x37x12 cm
  • Box weight: 25 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.