Menu
  • PICNIC TABLE 1,8m

PICNIC TABLE 1,8m
"PICNIC "

  • Product Code: SG02102
  • Size assambled: ( L x W x H ): 180.00 x128.00 x70.00 cm
  • Pallet size cm (L x W x H): 182x62x180 cm
  • Pcs on palette: 11
  • Box dimensions: 182x62x15 cm
  • Box weight: 45 kg
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.